Zamknij

REKLAMA
1
13:47, 27.11.2018
Jednym z bardziej pozytywnych akcentów I sesji rady gminy Kulesze Kościelne było wystąpienie prezesa OSP KSRG Kulesze Kościelne, Jana Dmochowskiego, który z tej okazji napisał dwa wiersze - jeden skierowany do ustępującego wójta, Józefa Grochowskiego, drugi do nowego gospodarza gminy, Stefana Grodzkiego.
11:12, 27.11.2018
27 listopada w strażnicy OSP Kulesze Kościelne odbyło się uroczyste przekazanie dla jednostek OSP w Kuleszach Kościelnych, Gołaszach Mościckich i Nowym Wyknie wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączne dofinansowanie to prawie 34 tysiące złotych.
08:55, 22.11.2018
,,Ta gmina nie ma żadnego zadłużenia. Macie wszelkie możliwości do podejmowania różnych działań w różnych dziedzinach rozwoju gminy bez zobowiązań bankowych, finansowych." - powiedział Józef Grochowski przekazując władzę w gminie Kulesze Kościelne nowo wybranemu wójtowi, Stefanowi Grodzkiemu oraz radnym.
5
14:39, 21.11.2018
Na I sesji rady gminy Kulesze Kościelne, oprócz nowo wybranych członków samorządu, gościli także m.in. marszałek województwa podlaskiego, Jerzy Leszczyński oraz starosta wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. Obaj złożyli serdeczne gratulacje wójtowi i radnym oraz podziękowali za dotychczasową współpracę ustępującemu samorządowi. Podczas I sesji wybrano także nowego przewodniczącego rady.
8
13:39, 21.11.2018
W środę 21 listopada Stefan Grodzki oficjalnie przejął urząd wójta gminy Kulesze Kościelne. 30-letni Grodzki zastąpił na stanowisku Józefa Grochowskiego, który tę funkcję pełnił przez ostatnich 16 lat. Podczas I sesji rady gminy Kulesze Kościelne nowy wójt złożył uroczyste ślubowanie, podziękował swym wyborcom oraz przedstawił swoją wizję budowania przyszłości w gminie.
9
13:30, 27.08.2018
Uroczystość obchodów 525-lecia istnienia parafii połączona była z odsłonięciem pomnika Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia.
4
09:11, 22.08.2018
W dniu 14.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne”.
14:54, 13.07.2018
Strażacy z Kulesz Kościelnych ufundowali witraż w Kościele pw. św. Bartłomieja.
8
16:14, 11.06.2018
Od 1 lipca obowiązywać ma rozporządzenie, według którego obniżkom ulegają pensje polskich samorządowców.
1
06:22, 09.06.2018
Podczas 26. Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne, która odbyła się 6 czerwca 2018 roku jednym z najczęściej poruszanych tematów był stan nawierzchni dróg w gminie.
2
14:48, 08.06.2018
Obecny na 26. Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne był Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.
6
13:45, 07.06.2018
Od połowy maja mieszkańcy Gminy Kulesze Kościelne borykają się z brakiem dostępu do telefonów stacjonarnych.
13:01, 07.06.2018
Podczas 26. Sesji Rady Gminy w Kuleszach Kościelnych Rada Gminy zatwierdziła nowe wynagrodzenie dla Wójta.
11:30, 23.05.2018
Gmina Kulesze Kościelne realizuje projekt pn. Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.
© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone