Zamknij

Posłanka Aleksandra Szczudło zasiadła w Komisji Infrastruktury

14:41, 28.11.2019 | kurierwysmaz.pl
Skomentuj kurierwysmaz.pl
REKLAMA

Posłanka Aleksandra Szczudło zasiadła w Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury w zakresie swojego działania ma sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii. W tej samej komisji zasiadł również poseł z ugrupowania PSL,  Stefan Krajewski z Zambrowa.  Od początku kadencji komisja zebrała się jeden raz w dniu 14 listopada. 

Poniżej zapis przebiegu posiedzenia komisji:

Mówcy:

Poseł Cezary Grabarczyk /KO/
Poseł Piotr Król /PiS/
Poseł Anna Milczanowska /PiS/
Poseł Paweł Olszewski /KO/
Poseł Jerzy Polaczek /PiS/
Poseł Krystyna Sibińska /KO/
Poseł Sławomir Skwarek /PiS/
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki


Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, dokonała:

– wyboru prezydium Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Anna Osińska – wicedyrektor Biura Komisji Sejmowych, Elżbieta Kessel, Jakub Sindrewicz, Jolanta Misiak, Marcin Mykietyński  – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych,.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Witam państwa, otwieram, zwołane na podstawie art. 20 ust. 2 Regulaminu Sejmu, pierwsze posiedzenie Komisji Infrastruktury. Porządek posiedzenia przewiduje wybór prezydium Komisji, czyli przewodniczącego i jego zastępców.

Zgodnie z art. 163a ust. 1 regulaminu Sejmu uchwały Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum.

Przypominam, że Komisja, na podstawie art. 20 ust. 3 Regulaminu Sejmu, powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy Komisji. Głosowanie przeprowadzimy według zasady: kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Wybór zostanie dokonany, jeżeli kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, czyli więcej głosów za niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę.

Przystępując do wyboru przewodniczącego Komisji, zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, uzyskanie przez pierwszego z nich zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego Komisji a głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się bezprzedmiotowe.

Czy powyższe zasady głosowania są dla wszystkich państwa posłów jasne?

Nikt nie zgłasza wątpliwości.

Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur, w pierwszej kolejności wybieramy przewodniczącego Komisji.

Bardzo proszę, pan poseł Grabarczyk.

Poseł Cezary Grabarczyk (KO):

Dziękuję, panie marszałku.

Wysoka Komisjo, chcę zgłosić pana posła Pawła Olszewskiego na funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Wszyscy go znamy, był między innymi sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jest w pełni przygotowany do pełnienia tej funkcji.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Zwracam się do pana posła Pawła Olszewskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Poseł Paweł Olszewski (KO):

Tak, wyrażam zgodę, panie marszałku.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Bardzo dziękuję.

Czy są inne kandydatury?

Nie ma.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za wyborem pana posła Pawła Olszewskiego na funkcję przewodniczącego? (31)

Kto jest przeciw? (1)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Stwierdzam, że przewodniczącym Komisji został pan poseł Paweł Olszewski.

Gratuluję wyboru, panie pośle.

Przechodzimy do wyboru wiceprzewodniczących. Komisja Infrastruktury liczy 38 posłów. Proponuję, aby wybrać czworo zastępców. Czy ktoś jest przeciw?

Nie słyszę.

Przystępujemy do zgłaszania kandydatur.

Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Krystyna Sibińska (KO):

Na wiceprzewodniczącego chcę zgłosić pana posła Cezarego Grabarczyka – ministra infrastruktury, autora wielu dobrych pomysłów, bardzo aktywnego członka Komisji Infrastruktury w poprzedniej kadencji.

Myślę, że nie potrzeba więcej rekomendacji.

Poseł Sławomir Skwarek (PiS):

Panie marszałku, chcę zgłosić trzy zacne kandydatury: pana Jerzego Polaczka (wcześniej przewodniczącego Komisji), pana Piotra Króla i panią Annę Milczanowską.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Dziękuję.

Czy pan poseł Cezary Grabarczyk wyraża zgodę na kandydowanie?

Dziękuję bardzo.

Czy pan poseł Jerzy Polaczek wyraża zgodę?

Poseł Jerzy Polaczek (PiS):

Wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Pani poseł Anna Milczanowska…

Poseł Anna Milczanowska (PiS):

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Dziękuję.

Pan poseł Piotr Król?

Poseł Piotr Król (PiS):

Wyrażam zgodę, panie marszałku.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Dziękuję.

Szanowni państwo, zgłoszono kandydatury w liczbie, jaką przewiduje Komisja. Proponuję łączne głosowanie czwórki kandydatów. Czy ktoś jest przeciw?

Nie, dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za wyborem zgłoszonych kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących? (31)

Kto jest przeciw? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Informuję, że zastępcami przewodniczącego Komisji Infrastruktury zostali wybrani posłowie: Cezary Grabarczyk, Anna Milczanowska, Jerzy Polaczek i Piotr Król.

Gratuluję państwu wyboru.

Pan poseł się zgłasza, proszę bardzo.

Poseł Paweł Olszewski (KO):

Panie marszałku, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Gratuluję całemu prezydium. To jest wielki zaszczyt. Czeka nas dużo pracy.

Jeśli mogę prosić wiceprzewodniczących o pozostanie chwilę po posiedzeniu Komisji, będę zobowiązany.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

Bardzo dziękuję.

Nie ma więcej głosów.

Zamykam posiedzenie Komisji.

(kurierwysmaz.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

sic!sic!

9 0

Pani Szczydło to już w jednym z pierwszych głosowań zdradziła swoich wyborców, głosując za podwyżką podatków (akcyza na alkohol 10% up) gdzie w trakcie wyborów podpisywała deklarację Patryka Jaki, że nigdy za podwyżką podatków nie zagłosuje!! Tym samym dała świadectwo co warte jest jej słowo, kim jest i czy można jej ufać - szczerze nie polecam tego alegrowicza, a głosującym na nią wyrazy współczucia i więcej oleju w głowach na przyszłość 09:31, 29.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AlfredAlfred

0 0

Takich fachowców mamy od budownictwa... po prostu jest to przykre ... Od lat uchwalany jest kodeks budowlany....od lat zmieniane jest prawo budowlane - oczywiście na lepsze . Są potężne ułatwienia w zmieniającej się ciągle ustawie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego ... Tak trudno jeszcze nie było ... a będzie lepiej?... 16:59, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz