Zamknij

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. WYWIAD Z DYREKTOREM PUP

07:07, 11.04.2018 | N.C.
Skomentuj
REKLAMA

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem przypada w tym roku 11 kwietnia. Choć wskaźnik bezrobocia w Polsce spada, zjawisko nadal istnieje.

O sytuację na naszym rynku pracy zapytaliśmy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem - Panią Annę Milewską.

 

Redakcja Kuriera Wysokomazowieckiego: Czy w powiecie wysokomazowieckim walczymy jeszcze z bezrobociem?

Anna Milewska: Jeszcze kilka lat temu walczyliśmy z bezrobociem, a dzisiaj walczymy o odpowiednie kształcenie i szkolenie zasobów ludzkich na potrzeby coraz bardziej innowacyjnych, stosujących nowe technologie pracodawców. I to zarówno w profesjach na poziomie kształcenia zawodowego, jak i wyższego, które wymagają konkretnych specjalizacji. Związane jest to z ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji czyli kształceniem ustawicznym - przez całe życie zawodowe.

RKW: Jak przedstawia się nasza sytuacja w porównaniu z powiatami ościennymi?

A.M.: Powiat wysokomazowiecki jest jednym z dwóch w województwie podlaskim o najniższej stopie bezrobocia. Według stanu na koniec lutego br. mieliśmy zarejestrowanych ok. 1700 osób bezrobotnych, stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 6,1%, lepiej było tylko w powiecie suwalskim – 4,8%. Natomiast w sąsiednim powiecie zambrowskim wskaźnik ten wynosił 9,4%, a np. w białostockim- 10,3%. Tak niska stopa bezrobocia oznacza, że nie pracują tylko osoby, którym się najzwyczajniej nie chce lub nie mogą znaleźć oferty w swoim zawodzie. Dla niektórych bezrobocie jest sposobem na życie utrwalonym przez wcześniejsze pokolenia. Jeszcze inni zarejestrowali się wyłącznie w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i zasilają szarą strefę pracując nielegalnie w kraju lub za granicą.

Problemy ze znalezieniem pracowników to teraz chleb powszedni polskich pracodawców. Pracodawcy już wiedzą, że jeżeli chcą pozyskać lub zatrzymać pracowników, muszą oferować im ciekawsze warunki niż konkurencja. Jednym ze sposobów, by zapełnić luki kadrowe, jest obecnie zatrudnienie pracowników ze Wschodu.

RKW: W jakich zawodach pracowników poszukujemy, a jakich mamy nadmiar?

A.M.: Na przełomie III i IV kwartału 2017 r., na podstawie analizy danych statystycznych urzędu dotyczących ilości osób bezrobotnych oraz zgłaszanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej oraz zaobserwowanych tendencji na rynku pracy, została przeprowadzona prognoza zapotrzebowania na pracowników w roku 2018. Efekty przedstawiono w Barometrze zawodów w podziale na trzy grupy zawodów:

-deficytowych, w tym m.in.: betoniarze, zbrojarze, kierowcy samochodów ciężarowych, cukiernicy dekarze, farmaceuci, psycholodzy i psychoterapeuci, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu
do robót ziemnych;

-równoważnych, w tym: brukarze, dentyści, kosmetyczki, murarze, tynkarze, sprzedawcy, weterynarze, prawnicy, pracownicy przetwórstwa spożywczego;

-nadwyżkowych, w tym: ekonomiści, ślusarze, rolnicy i hodowcy, architekci, krawcy, mechanicy pojazdów samochodowych, technicy informatycy, technicy mechanicy.

RKW: Jakie grupy osób są najbardziej dotknięte brakiem pracy i czy płeć ma tu znaczenie?

A.M.: Od początku występowania bezrobocia rejestrowanego występują kategorie osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji, które ze względu na określone uwarunkowania mają znacznie utrudnione wejście na rynek pracy. Należą do nich długotrwale bezrobotni, czyli osoby pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Według naszych danych na koniec marca b.r., to 56,9% ogółu bezrobotnych. Bezrobotni do 30 roku życia stanowią 37,22% ogółu bezrobotnych, w tym młodzież do 25 roku życia, to 20,3% ogółu bezrobotnych. Kolejna grupa to bezrobotni powyżej 50 roku życia, którzy stanowią 25,2% oraz bezrobotni niepełnosprawni - 1,8% ogółu bezrobotnych.

Duży odsetek zarejestrowanych (38,1%) stanowią bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, czyli osoby nie posiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym. Zazwyczaj są to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz absolwenci liceów ogólnokształcących. Kolejną liczną grupą ryzyka są bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (32,8%), czyli osoby, które nie nabyły doświadczenia w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Kobiety stanowią obecnie 41,1% ogółu zarejestrowanych i od kiedy pamiętam ich udział nigdy nie przekroczył 50%.

RKW: Jakie inicjatywy podejmuje Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, żeby pomóc zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom?

A.M.: W celu udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym i pracodawcom urząd aplikuje m.in. o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak w roku 2018 realizowane są następujące projekty:

„30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 prowadzony w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. Do końca marca br. skierowano na staż 30 osób, szkoleniami objęto 10 osób. Wartość projektu, to 86093,73 zł,

„W drodze do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 prowadzony w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem od 01.02.2018 r. do 28.02.2019 r. Celem tego projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej. Wartość projektu: 595 935,00 zł,

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany do bezrobotnej młodzieży do 29 roku życia. Do końca marca br. objęto wsparciem 39 bezrobotnych. Wartość tego projektu, to 920.502,00 zł,

„30 + w drodze do zatrudnienia (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Do końca marca br. objęto wsparciem 31 bezrobotnych. Wartość projektu - 643.424,00 zł.;

Urząd aplikuje też o środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach których realizowany będzie program regionalny kierowany do 21 osób długotrwale bezrobotnych i osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Wartość tego projektu, to 152.500,00 zł

W ramach powyższych projektów na przestrzeni trzech miesięcy 2018 roku aktywnymi programami rynku pracy objęliśmy 89 osób bezrobotnych.

W marcu złożyliśmy kolejne wnioski o środki z rezerwy MRPiPS na realizację

3 programów aktywizacji zawodowej 57 osób w wieku 45 lat i więcej oraz długotrwale bezrobotnych na łączną kwotę 473.400,00 zł.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 2014 r. umożliwia udzielanie dodatkowego wsparcia pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W roku 2018 na finansowanie kosztów kursów, studiów podyplomowych, egzaminów lub badań lekarskich pracodawców i pracowników otrzymaliśmy 155.400,00 zł

RKW: Bardzo dziękujemy za wyczerpujące informacje. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy naszym mieszkańcom sytuację na rynku pracy naszego powiatu oraz możliwości, jakie oferuje pracownikom i pracodawcom Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

(N.C.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

PatrykPatryk

0 0

wszystko pięknie na papierze 18:56, 12.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ulki65ulki65

0 0

To rozróżnienie na jakieś zawody nadwyzkowe czy rownowazne to jest przykład niedostosowania do codziennych realiów urzedniczego myślenia. Wystarczy przejść się do pierwszego lepszego mechanika i zapytać czy na rynku pracy mechanicy są zawodem nadwyzkowym? Weterenarze i inne zawody rownowazni? ???? 08:40, 15.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PatrykPatryk

2 0

Mechanicy pewnie są, ale niedouczeni, a właściciel zakładu od razu chciałby dobrze wykwalifikowanego; najpierw to trzeba nauczanie zawodu poprawić w tych zawodówkach 14:04, 15.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz