Zamknij

X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Ciechanowcu (HD)

2019-06-06 22:16:15
REKLAMA

X sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Ciechanowiec i udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2018 rok.

 

Radni zapoznali się z także z "Informacją z działalności Biblioteki i Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok", "Sprawozdaniem z realizacji w roku 2018 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", "Sprawozdaniem z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" oraz podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec oraz uchwalili Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Jeżeli przypadkowo znalazłeś się w tym video, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz