Zamknij

strzyżenie, malowanie, czesanie
StPr/20/0484
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedawca
StPr/20/0481
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Naprawa samochodów osobowych
StPr/20/0482
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa klientów
StPr/20/0479
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedaż towary, obsługa klienta
StPr/20/0468
data rozpoczęcia pracy od 10.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Produkcja wyrobów cukierniczych.
StPr/20/0458
data rozpoczęcia pracy od 07.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- prace stolarskie
StPr/20/0454
data rozpoczęcia pracy od 31.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

według specyfikacji zawodu
StPr/20/0444
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

zgodny ze specyfikacją zawodu
StPr/20/0445
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi, klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego, stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne, podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania. Leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych. Przeprowadzanie testów czynnościowych i fizykalnych określających sprawność ruchową pacjentów, w celu określenia zakresu fizjoterapii. Wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu, nawiązywanie kontaktu z chorym, w celu zapewnienia jego współpracy w zajęciach fizjoterapeutycznych. Ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego chorzenia i stanu chorego. Prowadzenia fizjoterapii przywracającej sprawność w chorobach zaburzających czynność układu ruchu (nerwowo-mięśniowo-szkieletowego). Prowadzenie fizjoterapii i psychoterapii u osób po amputacji kończyn i zaopatrzonych w protezy. Organizowanie i nadzorowanie terapii zajęciowej, przekwalifikowania zawodowego osób ze schorzeniami narządu ruchu i osób z protezowanymi kończynami oraz adaptacji do życia i pracy. Prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową pacjentów. Uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, wypisywaniu wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy). Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w dyplomowanym kształceniu ustawicznym.
StPr/20/0446
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN