Zamknij

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Są nazwiska z Wysokiego

14:10, 24.07.2018 | N.C.
REKLAMA
Skomentuj
foto: ms.gov.pl

1 października 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

Z odrażającą seksualną przestępczością nie wystarczy walczyć, trzeba jej także zapobiegać - możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. - Nie było dotąd w Polsce metod, by – jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Francji – skutecznie kontrolować sprawców przestępstw na tle seksualnym, gdy już opuszczą więzienie. Mimo że wielu dopuszcza się ponownie podobnych przestępstw.

Rejestr składa się z dwóch części:

  • Do pierwszej (Rejestr z dostępem ograniczonym) mają dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Kto tego nie dopełni lub zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł;
  • Druga część rejestru (Rejestr publiczny) jest ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdą się na niej dane najbardziej groźnych sprawców.

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.Należy też podkreślić, że ustawa wprowadziła zmianę w Kodeksie karnym, na mocy której środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi, staje się obligatoryjny dla sprawców, którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego. Dotąd orzeczenie o takim zakazie nie było obligatoryjne, lecz fakultatywne.

Poniżej prezentujemy listę sprawców z terenu województwa podlaskiego. Wśród przestępców na tle seksualnym pojawiają się osoby urodzone m.in. w Wysokiem Mazowieckiem. 

 

Nazwisko: MOCZYDŁOWSKA
Nazwisko rodowe: JABŁOŃSKA
Pierwsze imię: MAŁGORZATA
Data urodzenia: 1963.04.12
Płeć: Kobieta
Miejscowość urodzenia: BIAŁYSTOK
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: BRZÓSKA
Nazwisko rodowe: BRZÓSKA
Pierwsze imię: MARCIN
Drugie imię: PAWEŁ
Data urodzenia: 1977.01.06
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: ŁOMŻA
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: HARAZIN
Nazwisko rodowe: HARAZIN
Pierwsze imię: KATARZYNA
Drugie imię: MARIA
Data urodzenia: 1988.08.01
Płeć: Kobieta
Miejscowość urodzenia: BIAŁYSTOK
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

Nazwisko: HAJDUK
Nazwisko rodowe: HAJDUK
Pierwsze imię: PAWEŁ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1967.12.19
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: BIAŁYSTOK
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

Nazwisko: WILIWIŃSKI
Nazwisko rodowe: WILIWIŃSKI
Pierwsze imię: PATRYK
Drugie imię:
Data urodzenia: 1994.05.07
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SUWAŁKI
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

 

Nazwisko: WILIWIŃSKI
Nazwisko rodowe: WILIWIŃSKI
Pierwsze imię: RYSZARD
Drugie imię:
Data urodzenia: 1970.10.18
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SUWAŁKI
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

 

Nazwisko: ŁOZDOWSKI
Nazwisko rodowe: ŁOZDOWSKI
Pierwsze imię: GRZEGORZ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1967.06.20
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: BIAŁYSTOK
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: KULESZA
Nazwisko rodowe: KULESZA
Pierwsze imię: KRZYSZTOF
Drugie imię: / -
Data urodzenia: 1973.06.26
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

 

Nazwisko: CIEŚLIKIEWICZ
Nazwisko rodowe: CIEŚLIKIEWICZ
Pierwsze imię: TOMASZ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1962.11.09
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: ŁOMŻA
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: BALCERZAK
Nazwisko rodowe: BALCERZAK
Pierwsze imię: TOMASZ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1972.06.09
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: MOŃKI
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE 

 

 

 

Nazwisko: ZALEWSKI
Nazwisko rodowe: ZALEWSKI
Pierwsze imię: MAREK
Drugie imię:
Data urodzenia: 1956.01.30
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SUWAŁKI
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

 

Nazwisko: PILKIEWICZ
Nazwisko rodowe: PILKIEWICZ
Pierwsze imię: ADAM
Drugie imię:
Data urodzenia: 1979.03.16
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: RUTKI
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

 

Nazwisko: KORŻYŃSKI
Nazwisko rodowe: KORŻYŃSKI
Pierwsze imię: ANDRZEJ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1960.06.16
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

 

Nazwisko: JACKOWSKI
Nazwisko rodowe: JACKOWSKI
Pierwsze imię: ARTUR
Drugie imię: / -
Data urodzenia: 1993.02.20
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: ZAMBRÓW
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

 

Nazwisko: WIESIEŁOWSKI
Nazwisko rodowe: WIESIEŁOWSKI
Pierwsze imię: DARIUSZ
Drugie imię: / -
Data urodzenia: 1982.08.02
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: BIELSK PODLASKI
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

 

Nazwisko: MICHALUK
Nazwisko rodowe: MICHALUK
Pierwsze imię: JAN
Data urodzenia: 1966.03.29
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: BIAŁYSTOK
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: WRÓBEL
Nazwisko rodowe: WRÓBEL
Pierwsze imię: KAMIL
Drugie imię: ADAM
Data urodzenia: 1989.12.20
Płeć:
Miejscowość urodzenia: ZALESIE
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

 

Nazwisko: DREJER
Nazwisko rodowe: DREJER
Pierwsze imię: KAROL
Drugie imię:
Data urodzenia: 1978.08.07
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SUWAŁKI
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

 

Nazwisko: KRANKOWSKI
Nazwisko rodowe: KRANKOWSKI
Pierwsze imię: RAFAŁ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1986.10.23
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SUWAŁKI
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: ZAREMBA
Nazwisko rodowe: ZAREMBA
Pierwsze imię: MARCIN
Drugie imię: SŁAWOMIR
Data urodzenia: 1976.10.01
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: BIAŁYSTOK
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: ARCIUCH
Nazwisko rodowe: ARCIUCH
Pierwsze imię: MICHAŁ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1987.01.27
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SOKÓŁKA
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: BARTULEWICZ
Nazwisko rodowe: BARTULEWICZ
Pierwsze imię: MIECZYSŁAW
Drugie imię: ANTONI
Data urodzenia: 1958.10.31
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: WASILKÓW
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE 

 

 

Nazwisko: ŻAK
Nazwisko rodowe: ŻAK
Pierwsze imię: MIECZYSŁAW
Drugie imię:
Data urodzenia: 1960.03.24
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: CHRABOŁY
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: WORYŃ
Nazwisko rodowe: WORYŃ
Pierwsze imię: RADOSŁAW
Drugie imię: WOJCIECH
Data urodzenia: 1994.07.12
Płeć:
Miejscowość urodzenia: MOŃKI
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

 

 

 

Nazwisko: DZIENISZEWSKI
Nazwisko rodowe: DZIENISZEWSKI
Pierwsze imię: ROMAN
Drugie imię:
Data urodzenia: 1956.06.09
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: ŁOMŻA
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: JACKOWSKI
Nazwisko rodowe: JACKOWSKI
Pierwsze imię: SEBASTIAN
Drugie imię:
Data urodzenia: 1979.02.09
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: ŁOMŻA
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: KOWALEWSKI
Nazwisko rodowe: KOWALEWSKI
Pierwsze imię: STANISŁAW
Drugie imię:
Data urodzenia: 1950.07.28
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: KOŚCIŃSKI
Nazwisko rodowe: KOŚCIŃSKI
Pierwsze imię: TADEUSZ
Drugie imię:
Data urodzenia: 1962.04.30
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: SASINY
Państwo urodzenia: POLSKA
Obywatelstwo/a: POLSKIE

 

 

Nazwisko: TURNIAK
Nazwisko rodowe: TURNIAK
Pierwsze imię: WOJCIECH
Drugie imię: / -
Data urodzenia: 1977.02.03
Płeć: Mężczyzna
Miejscowość urodzenia: STAWISKI
Państwo urodzenia: Brak danych
Obywatelstwo/a: Polska

(N.C.)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone