Zamknij

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie o mijającej kadencji oraz planach na przyszłość

06:47, 04.10.2018 | M.D.
REKLAMA
Skomentuj

Październikowe wybory kończą kolejny okres samorządności w gminach naszego powiatu. O krótkie podsumowanie czteroletniej kadencji poprosiliśmy Krzysztofa Krajewskiego Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, który zarządza gminą od  2010 roku.  

Jak podsumowałby Pan mijającą kadencję z perspektywy Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie pod kątem realizowanych inwestycji i przedsięwzięć? Które inwestycje uznałby Pan za najważniejsze dla gminy?

Myślę, że mijającą kadencję można ocenić pozytywnie. Trudno jest jednak oceniać swoje własne działania, wolałbym żeby to robili inni. Jako najważniejsze dla gminy uznałbym inwestycje drogowe, przeprowadzoną rozbudowę budynku urzędu gminy, remonty i doposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, altan i punktów obsługi rowerzystów.

Jak układała się Pana współpraca z Radą Gminy, a jak z Radą Powiatu i Starostwem?

Współpracę z Radą Gminy oceniam pozytywnie, udaje się nam wypracowywać kompromisowe rozwiązania tak aby inwestycje rozkładać równomiernie na terenie całej gminy. Czasami oceniane jest to różnie tak jak różne są potrzeby poszczególnych miejscowości. Pewien kierunek działań wskazują sami mieszkańcy decydując o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości. Równie dobrze mogę ze swojego punktu widzenia ocenić współpracę z samorządem powiatowym. Rada Powiatu i Starosta doceniają znaczenie naszej gminy i jej centralne położenie, nie można wyjechać z miasta powiatowego inaczej niż przez teren naszej gminy. I tu ponownie na pierwszy plan wysuwają się drogi. Gmina partycypuje w kosztach budowy dróg powiatowych doceniając ich znaczenie dla mieszkańców. Wspólnie z pozostałymi gminami powiatu wsparliśmy finansowo działalność Szpitala (rozbudowa i zakup tomografu) jest to jedna z ważniejszych o ile nie najważniejsza jednostka w strukturze powiatu.

Co stanowiło dla Pana największe wyzwanie/trudność w pracy Wójta w ciągu ostatnich czterech lat?

Największe wyzwanie w pracy? Finanse, pieniędzy zawsze jest za mało w porównaniu do potrzeb. Ale przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt o którym może rzadko się mówi, chodzi mi o spory i konflikty sąsiedzkie, czy rodzinne. Jako samorząd staramy się zawsze znaleźć kompromisowe rozwiązanie, bywa jednak różnie. Konflikty te są czasochłonne, wymagają znacznych środków finansowych stron konfliktu, a także zaangażowania administracji publicznej. Patrząc z boku widać niejednokrotnie jak koszty sporu przewyższają jego wartość.

Jak według Pana dba się w gminie o seniorów oraz osoby niepełnosprawne? Co zostało zrobione w ciągu minionej kadencji dla grup społecznych, wymagających największego wsparcia – starszych, samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, chorych?

Pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym wpisana jest w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2014-2020. Na terenie gminy organizowane są różnego rodzaju festyny, pikniki, dzięki którym osoby starsze stawały się bardziej aktywne w środowisku, mogły skorzystać z różnych form kulturalnych i edukacyjnych. Problemami osób niepełnosprawnych i starszych na terenie gminy zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, który ściśle współpracuje z PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu ,,Purmia”, które to dotychczas znajdowało się w Kalinowie-Czosnowie, a także z PKPS Łomża w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym przekazano różnego rodzaju żywność. Udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji osób starszych posiadających znaczny stopień niepełnosprawności. Pracownicy socjalni przede wszystkim ułatwiają osobom potrzebującym kontakt z odpowiednią placówką służby zdrowia, pomoc w korzystaniu z różnych dostępnych form rehabilitacji- korzystanie z pomocy PEFRON. Ułatwiają nawiązanie kontaktów rodzinnych poprzez większy udział rodziny w pomocy osobie poszkodowanej. Pracownicy socjalni doradzają, jak zawrzeć umowę alimentacyjną, załatwiają formalności związane z opieką pielęgniarek środowiskowych w celu wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego i dofinansowania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest w stałym kontakcie z sołtysami wsi na terenie gminy, którzy to widzą i zgłaszają problemy osób starszych i niepełnosprawnych w swoich miejscowościach.

Co robi gmina dla ludzi młodych? W jaki sposób zachęca się młodych, by nie wyjeżdżali do większych miast, lecz mieli szansę na rozwój w rodzinnych stronach?

Wszystkie działania gminy zmierzają do jak najlepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców. Jeżeli chodzi o osoby młode, to obserwuję tendencję napływu takich osób do gminy. Bardzo mnie to cieszy, świadczy to dobrze o rozwoju gminy i jej perspektywach. Inwestycje w infrastrukturę wpływają na komfort życia musimy o tym pamiętać i cały czas iść do przodu.

W którym kierunku według Pana powinien postępować dalszy rozwój Gminy? Na co powinni położyć nacisk samorządowcy kolejnych kadencji?

Jeżeli chodzi o przyszłość gminy to chcę powiedzieć, że pewne decyzje w tym zakresie już zapadły. W dalszym ciągu zamierzamy inwestować w infrastrukturę. Mamy zawarte umowy z samorządem wojewódzkim na współfinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Brzóski-Falki, budowę targowiska w Jabłonce Kościelnej, budowę placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Brok, Gołasze-Górki, Jabłoń-Uszyńskie, Osipy-Kolonia, Stara Ruś, Wiśniówek, Wólka Duża i Mała, Zawrocie-Nowiny.Na rok 2019 złożyliśmy wniosek o wsparcie finansowe z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przebudowy odcinka drogi relacji Tybory-Żochy – Osipy-Wydziory Pierwsze. Kluczowe dla gminy będą też realizacje inwestycji drogowych – droga krajowa nr 66 do miejscowości Mystki-Rzym i droga wojewódzka nr 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok przez miejscowości Brzóski-Gromki, Brok, Mazury i Stara Ruś. Gmina współfinansowała opracowywanie dokumentacji tej drogi. Gmina przystąpiła również do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu możliwości otwarcia części terenów pod aktywność rolniczą, gospodarczą i produkcyjno-usługową.

 

 

(M.D.)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone