Zamknij

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie odpowiada na pytania internautów w sprawie podwyżek za odbiór odpadów

13:49, 10.07.2019 | kurierwysmaz.pl
REKLAMA
Skomentuj
kurierwysmaz.pl

Fala podwyżek opłat za wywóz śmieci dotknęła mieszkańców miast i wsi w całej Polsce. Podwyżki za śmieci nie ominęły także mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie. Na naszym forum zawrzało a wściekli mieszkańcy gminy krytykują decyzję wójta oraz Rady Gminy o podwyżce. Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztof Krajewski odpowiedział na pytania internautów.  

kurierwysmaz.pl:  Dlaczego wzrosły opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Wysokie Mazowieckie? Czym jest to spowodowane? Jeden z naszych czytelników zauważył, że w ostatnim czasie ceny za wywóz śmieci wzrosły dwukrotnie.  


Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski : Opłata ponoszona przez mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w naszej gminie (podobnie jak na terenie całego kraju) uzależniona jest od kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Największy udział w tych kosztach ma opłata ponoszona przez samorząd na rzecz przedsiębiorstwa (wyłanianego w procedurze przetargowej) świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy oraz zobligowanego do organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Obowiązek gospodarowania odpadami został nałożony na gminy w 2014 roku. Od tego czasu odbyły się cztery przetargi na wyłonienie wykonawcy świadczącego usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Ceny proponowane przez potencjalnych usługodawców były od początku zróżnicowane. Jednak za każdym razem najkorzystniejszą ofertę składał Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem. Ceny za miesiąc świadczenia usługi kształtowały się następująco:
- od 1.07.2014 r. do 30.06.2016 r. – 21.978,00 zł,
- od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r. – 21.875,40 zł,
- od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. – 35.208,00 zł,
- od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. – 51.300,00 zł.
System odbioru odpadów jest systemem samofinansującym się. W świetle obowiązujących przepisów samorząd nie może na nim zarabiać, ani też do niego dopłacać. Krótko mówiąc kwota wybranej oferty za odbiór odpadów musi zostać pozyskana od osób objętych tym systemem.
Na dzień 8 lipca br. liczba osób objętych systemem wynosi 4.265 osób (z czego 3.831 osób zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób segregowany, a 434 osób w sposób niesegregowany) – wykazane w deklaracjach ilości w znacznym stopniu różnią się od liczby mieszkańców wynikającej z ewidencji ludności (meldunków).
Biorąc powyższe dane można obliczyć ilość środków jakie powinny wpłynąć do gminy w ramach zorganizowanego systemu: (3.831 X 12 zł) + (434 X 24 zł) = 56.388 zł
 Z uzyskanych wpłat ponoszone są również koszty obsługi administracyjnej systemu i utrzymania czystości na terenach gminnych.

Czy według Pana przetarg na wywóz odpadów komunalnych został właściwie rozpisany? Niektórzy czytelnicy wypowiadający się na łamach naszego portalu stawiają tezę, że przetarg był napisany pod jednego odbiorcę? Czy zgadza się Pan z takim osądem?


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)” powstała w urzędzie gminy. Nie różni się ona znacząco od tego typu dokumentów w innych samorządach. Elementy jakie zawiera SIWZ są ściśle określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku tego postępowania istotny wpływ na treść zamówienia mają również zapisy - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Do wyłonienia Wykonawcy przyjęto tryb przetargu nieograniczonego, z zastosowanie najprostszych kryteriów: cena oferty – 60% i termin płatności – 40%. Od Wykonawców nie były również żądane żadne specjalne dokumenty, mogące mieć wpływ na cenę usługi.
Ogłoszenie o zamówieniu (przetargu) zgodnie z przepisami zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu gminy, tak aby każdy podmiot zainteresowany miał do niego wgląd. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mieli również możliwość wystąpienia do urzędu z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ lub wprowadzeniem modyfikacji jej zapisów.
Procedury przetargowe w Polsce są bardzo transparentne. Jeżeli ze strony osób zainteresowanych wpłyną do urzędu propozycje zmian, czy uwag które będą zgodne z obowiązującymi przepisami postaram się wziąć je pod uwagę w kolejnej procedurze przetargowej.

Czy będą kolejne podwyżki na wywóz odpadów?

Tak jak zapewne wszyscy, również i ja jestem przeciwnikiem wszelkich podwyżek. Do tej pory staraliśmy się wspólnie z Radą Gminy utrzymać opłatę za wywóz odpadów na niezmiennym poziomie (od początku funkcjonowania systemu w nowym kształcie – 1.07.2014 r.). Również wysokość podatków lokalnych i cena wody jest od wielu lat na tym samym poziomie (obecna taryfa będzie obowiązywać do 23 maja 2021 roku).
Nie jestem jednak w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Gmina ma zawartą umowę z wykonawcą usługi (ZWKiEC) do 30 czerwca 2020 roku i przez ten okres na pewno nic się nie zmieni. O wysokości opłaty od 1 lipca 2020 roku zdecyduje kolejne postępowanie przetargowe. Ze swojej strony mam nadzieję, że proponowane przez rząd zmiany przepisów pozwolą na normalizację sytuacji w tej dziedzinie życia.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje maksymalny poziom stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku metody przyjętej w naszej gminie jest to 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogłaszanego Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który za 2018 roku wyniósł 1693 zł.

(kurierwysmaz.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (6)

dojony obywateldojony obywatel

11 2

" Największy udział w tych kosztach ma opłata ponoszona przez samorząd na rzecz przedsiębiorstwa (wyłanianego w procedurze przetargowej) świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy"
Krótko mówiąc wójt całą winę zrzucił na zwkiec i umył rączki :) To teraz ciekawe kiedy podwyżka w mieście, czy tam burmistrz da inne wytyczne i tam się będzie opłacało zbierac 2 razy w miesiącu selektywne za 8 PLN.
Brawo Redakcja za zajęcie się tematem. 15:31, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kosztykoszty

7 2

Jak są zagospodarowanie odpady z selektywnej zbiórki przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Jaki jet dochód ze sprzedażny metali, plastików,elektor śmieci,makulatury zarabia Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem,chyba ze to trafia na śmietnik,a zakład nie zarabia na tyn nic a my dokładny do interesu. 16:01, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaskoJasko

6 2

Wystarczyło by zmienić kryteria przetargu 90 procent cena ,a 10 termin płatności, mieszkańcy byliby mniej stratni
Burmistrz chwalił zwkiec ,że ma milion na plus to czyli na śmieciach jest złoty interes ,za który mieszkańcy płacą 19:19, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JanuszJanusz

9 2

Dobra, a worków na śmieci to nigdy nie ma tyle co trzeba, wystawione 4 sztuczne, 4 z popiołem, 1 szkło = 9 worków, zabierają wszystko dostaje 3 worki (o kolorach nie wspomnę) i tak co miesiąc dokładam 5 worków od siebie. Za 12 zł miesięcznie to mam mieć tyle worków powieszonych na płocie ile mi zabierają. 😠🔥 21:46, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BabkaBabka

9 1

Wczoraj zbierali śmieci u nas na wsi i co widzę, podjeżdża śmieciarka, siup worki z segregowanymi na śmieciarę, siup kubły, my segregujemy a oni i tak do "jednego wora" wszystko wrzucają i jeszcze karzą sobie płacić krocie za wywiezienie raz w miesiącu tych śmieci. Uważam że jeśli koszty tak drastycznie poszły w górę to za te pieniądze powinni wywozić śmieci dwa razy w miesiącu, a co to wieś gorsza niż miasto? Ilość worków też pozostawia wiele do życzenia. Będąc za granicą każdy kupował worki na śmieci w sklepie, cena była adekwatna i w tej cenie była opłata za śmieci, wystawiałeś tyle śmieci ile chciałeś.
Zastanawiam się dlaczego w gminie Szepietowo ceny są dużo niższe, może firma która zbiera odpady w tej gminie dała by niższą cenę ale przetargi w naszym regionie i tak są ustawione pod konkretne firmy. Brawo Wy 07:05, 11.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

StefanStefan

8 0

Na terenie gminy Czyżew i Szepietowo odbiera śmieci firma z Zambrowa. Dwa razy niesegregowane w miesiacu a raz segregowane odpady. Worków daja tyle ile jest wystawionych. Jak dla mnie na plus. 12:28, 11.07.2019


REKLAMA
© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone