Zamknij

670 mln złotych do wzięcia przez samorządy w ramach RPOWP

22:33, 03.12.2018 | M.D.
REKLAMA
Skomentuj

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przedstawił harmonogram konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 planowanych w 2019 roku. Zostanie przeprowadzonych 29 konkursów, których budżet wyniesie blisko 670 milionów złotych. Ponadto cały czas można korzystać z pożyczek w ramach RPOWP – na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, na założenie nowej firmy, termomodernizację przedsiębiorstwa lub budynku mieszkalnego.

KONKURSY RPOWP

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

 • Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach  kontynuacja konkursu z 2018 r. - 100 mln
 • Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach  pożyczki przez cały rok
 • Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – promocja gospodarcza, targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym, luty 2019 r. - 3 mln
 • Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – usługi doradcze na rzecz podlaskich MŚP, luty 2019 r. - 8 mln
 • Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, luty 2019 r.- 5 mln
 • Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – wsparcie kapitałowe nowych firm  pożyczki przez cały rok
 • Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, marzec 2019 r. - 11 mln

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

 • Działania na rzecz równowagi praca – życie – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat, marzec 2019 r. - 30 mln
 • Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  pożyczki przez cały rok
 • Aktywne i zdrowe starzenie się – wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego, lipiec 2019 r. - 2,5 mln

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje

 • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, październik 2019 r. - 18 mln
 • Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, maj 2019 r. - 20 mln
 • Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,  kwiecień 2019 r. - 40 mln

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej

 • Infrastruktura kolejowa – terminale przeładunkowe, luty 2019 r. - 40 mln

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna

 • Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, kwiecień 2019 r. - 30 mln
 • Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, lipiec 2019 r. - 50 mln
 • Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, wrzesień 2019 r. - 30 mln
 • Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – kompleksowe inwestycje służące zmniejszeniu strat energii, ciepła  pożyczki przez cały rok
 • Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych  pożyczki przez cały rok

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

 • Efektywny system gospodarowania odpadami, październik 2019 r. - 10 mln
 • Ochrona wody i gleb, marzec 2019 r. - 50 mln

Oś VII: Poprawa spójności społecznej

 • Rozwój działań aktywnej integracji, marzec 2019 r. - 20 mln
 • Rozwój działań aktywnej integracji, wrzesień 2019 r. - 20 mln
 • Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. usługi opiekuńcze, mieszkalnictwo chronione i wspomagane, teleopieka, marzec 2019 r. - 10 mln
 • Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzienne domy opieki, marzec 2019 r. - 3,7 mln
 • Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci, sierpień 2019 r. - 6 mln
 • Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego – działania realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, kwiecień 2019 r. - 9 mln

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

 • Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-usługi w administracji, marzec 2019 r. - 20 mln
 • Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – digitalizacja zasobów w instytucjach publicznych,czerwiec 2019 r. - 10 mln
 • Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – e-zdrowie, wrzesień 2019 r. - 10 mln
 • Rewitalizacja  marzec 2019 r. - 55 mln

PROJEKTY ZINTEGROWANE

 • Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, czerwiec 2019 r. - 47,6 mln
 • Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, czerwiec 2019 r.- 23,8 mln
 • Rozwój usług społecznych w ramach BOF, październik 2019 r. - 2 mln
 • Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, październik 2019 r. - 4,5 mln

 

Źródło: Wrota Podlasia

 

(M.D.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone