Zamknij

Dyrektor PUP o sytuacji na lokalnym rynku pracy

13:55, 02.08.2018 | N.C.
REKLAMA
Skomentuj

Podczas 36. Sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Anna Milewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła radnym, jak przedstawiała się sytuacja na rynku pracy w gminie i powiecie pod koniec czerwca 2018 roku.

Mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość, mianowicie bezrobocie cały czas spada, jest coraz więcej ofert pracy - rozpoczęła swoje sprawozdanie Dyrektor PUP.

Według podanych informacji, na koniec czerwca br. liczba bezrobotnych w powiecie wysokomazowieckim kształtowała się na poziomie 1542 osoby, z czego 120 osób to mieszkańcy Gminy Wysokie Mazowieckie. W okresie 6 miesięcy tego roku w urzędzie zarejestrowało się 89 osób, z ewidencji zostało zniesionych 83 osoby. 

Stopa bezrobocia w Gminie Wysokie Mazowieckie wynosi 3,4%. Jest to mniej, niż stopa bezrobocia w powiecie, a także jedna z najmniejszych stóp bezrobocia wśród gmin powiatu.. Liczba osób w wieku produkcyjnym (czyli 15-59 lat) wyniosła w gminie 3518 osób, a liczba osób bezrobotnych 120. 

Najbardziej zagrożone bezrobociem grupy to:

 • Bezrobotni młodzi, do 34. roku życia, którzy stanowią 52% ogółu zarejestrowanych, w tym osoby do 25, i 30. roku życia.

Najlepiej, żeby osoby te przebywały na bezrobociu jak najkrócej, by nie przyzwyczajały się do trwania w bezrobociu, tylko jak najszybciej były kierowane do pracy i podejmowały różne formy aktywności. To mogą być prace interwencyjne, staże, szkolenia, działalność gospodarcza - powiedziała Dyrektor PUP.

 • Bezrobotni długotrwale to osoby które przebywają w ewidencji bezrobotnych przez 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat. Może być to bezrobocie przerywane krótkotrwałymi okresami zatrudnienia. Takich osób jest w gminie 41,7%.. Ludzie tacy mają często wykształcenie gimnazjalne lub niższe, 
 • Trudni do zaktywizowania są też bezrobotni powyżej 50. roku życia. Takich osób na koniec czerwca 2018 było 22 w gminie.
 • Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych jest 55. 

Prawo do zasiłku w gminie posiada 16 bezrobotnych.

Dyrektor PUP wspomniała też o realizowanych projektach, mających na celu aktywizację osób bezrobotnych.

W bieżącym roku dysponowaliśmy kwotą 5 440 800 zł. W ramach tej kwoty realizowane były projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wśród wspomnianych projektów znalazły się m.in.

 • ,,30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" (40 osób zaktywizowanych),
 • ,,W drodze do sukcesu" (od lipca), planuje się objęciem wsparciem 40 osób bezrobotnych.
 • Program kierowany do osób do 30. roku życia w ramach projektu ,,Wiedza, edukacja, rozwój" - zaktywizowano (do czerwca) 77 osób.
 • Program dla osób bezrobotnych długotrwale finansowany z rezerw MRPiPS – 2 osoby,
 • Program dla osób 45+ - 5 osób
 • Program regionalny dla osób bez kwalifikacji zawodowych – zaktywizowano 13 osób
 • Program dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi – planuje się zaktywizować 33 osoby.

W dużej mierze są to środki z rezerwy. Te środki wyłaniane są dopiero pod koniec pierwszego półrocza. Otrzymujemy te środki w czerwcu, więc nie mogliśmy wcześniej w ramach tych wartości nikogo aktywizować - wyjaśniła Dyrektor PUP.

Reasumując, w okresie 6 miesięcy br. z terenów gminy Wysokie Mazowieckie zostało zaktywizowanych 19 bezrobotnych (w powiecie 237). W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 4 osoby, w ramach robót publicznych 6, przydzielono 4 staże, przeszkolono 4 osoby, w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zatrudniono 2 osoby, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymała 1 osoba. 

(N.C.)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone