Zamknij

Znamy oświadczenia majątkowe wójtów i burmistrzów - choć nie wszystkich

06:04, 30.07.2018 | M.D.
REKLAMA
Skomentuj
foto: pixabay

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych nałożony jest na osoby pełniące funkcje publiczne. To rozwiązanie antykorupcyjne, które ma służyć zapewnieniu zgodnego z prawem i interesem danej jednostki samorządu terytorialnego działania takich osób. Samorządowcy powinni złożyć oświadczenia do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Złożenie oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne. Obowiązkowa jest także jego coroczna aktualizacja w ustalonych terminach.

Przedmiotem oświadczenia jest majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia. Nie obejmuje ono więc odrębnego majątku małżonka takiej osoby, jak również majątku innych członków jego rodziny (dzieci, rodziców itd.), ani też majątku jej konkubenta. Wśród informacji zawartych w oświadczeniu znajdują się m.in. zgromadzone środki finansowe, posiadane nieruchomości, osiągnięte dochody, a także zobowiązania kredytowe. 

Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są między innymi wójtowie gmin i burmistrzowie miast. Podstawowym sposobem realizacji zasady jawności oświadczeń majątkowych jest ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Warunkiem publikacji oświadczenia wójta i przewodniczącego rady jest jednak przekazanie ich kopii wójtowi przez wojewodę. Obowiązek urzędowego umieszczania dokumentów (informacji) na stronie BIP spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie). W ustawie o samorządzie gminnym brak jest ustawowo zakreślonego terminu, w jakim oświadczenia należy zamieścić w BIP. Z ustawy o samorządzie gminnym nie wynika też, w jakim terminie wojewoda zobowiązany jest do odesłania kopii złożonych mu oświadczeń. Dopóki jednak organ ten nie przekaże wójtowi kopii złożonych mu oświadczeń, nie mogą być one opublikowane w BIP, pomimo że de facto wójt i przewodniczący rady pozostają w ich posiadaniu.

Na stronach BIP-ów gmin naszego powiatu pojawiły się już m.in. oświadczenia majątkowe za 2017 rok Burmistrza Ciechanowca, Mirosława Reczko, Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Józefa Grochowskiego, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztofa Krajewskiego oraz Wójta Gminy Klukowo, Piotra Uszyńskiego. 

Zgodnie z treścią oświadczenia majątkowego Burmistrza Ciechanowca, pan Mirosław Reczko posiada:

 • zasoby pieniężne w walucie polskiej: indywidualne konto emerytalne 36 852,10 zł (małżeńska wspólność majątkowa), lokata terminowa 50 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa);
 • dom o powierzchni 208 m2 i wartości 300 000 zł (majątek odrębny);
 • gospodarstwo drobne o powierzchni 11,125 ha i wartości 120 00 zł, z tytułu którego osiągnął w roku ubiegłym przychód w wysokości 3535 zł oraz dochód 2835 zł (małżeńska wspólność majątkowa);
 • działkę o powierzchni 0,2397 ha i wartości 120 000 zł;
 • dom o powierzchni 68 m2 i wartości 40 000 zł
 • kładka piesza 60 m2 i wartość 50 000 zł
 • dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: zatrudnienie 140 831,12 (małżeńska wspólność majątkowa), dopłaty obszarowe 3 842,13 zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Józefa Grochowskiego:

 • środki finansowe zgromadzone w walucie polskiej: 80 000 zł (współwłasność małżeńska),
 • dom o powierzchni 90 m2 i wartości 26 000 zł,
 • działka siedliskowa o powierzchni 0,33 ha i wartości 20 000 zł (współwłasność małżeńska),
 • dochody z tytuł zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: umowa o pracę: 139 799, 96 zł

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Klukowo, Piotra Uszyńskiego:

 • środki finansowe zgromadzone w walucie polskiej: 58 351,39 zł (współwłasność małżeńska)
 • dom o powierzchni 120 m2 i wartości 100 000 zł (własność odrębna)
 • gospodarstwo rolne o powierzchni 23,36 ha i wartości 500 000 zł (własność odrębna), z tytułu której osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód o wartości ok. 35 000 zł (wspólność małżeńska)
 • działka budowlana o powierzchni 430 m2 i wartości 85 000 zł (własność odrębna)
 • Dochód brutto z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Klukowo – 152 850,04 zł (współwłasność małżeńska)
 • 8967,50 zł – bon szkoleniowy w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację studiów podyplomowych pn. Master of Buisness Administration

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, Krzysztofa Krajewskiego

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 15 200 zł
 • dom o powierzchni 185,76 m2 i wartości 450 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
 • działka pod budynkiem mieszkalnym 801 m2 i budynek gospodarczy o pow. użytkowej 51,20 m2 o wartości 55 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
 • dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej: ze stosunku pracy 159 172, 58zł
 • umowa o dzieło PUG JOTKA Joanna Krajewska 9 720 zł
 • zobowiązania pieniężne (zaciągnięte kredyty i pożyczki) – kredyt mieszkaniowy konsolidacyjny na okres 11 lat 44 278,96 zł. Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem na okres 8 lat 31 104,14 zł (kredyt konsumpcyjny na spłatę kart kredytowych, zakup mebli, remont domu i inne wydatki)

 

(M.D.)
REKLAMA

Komentarze (3)

MiłyMiły

0 1

Z chęcią odkupię od wójta Klukowa te jego 23 ha za 500 tyś lub od burmistrza Ciechanowca te 11 ha za 120 tyś., po co pisać takie bzdury. Ciemnej masy w dobie internetu już nie ma Panie i Panowie na stołkach. 11:04, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KTOKTO

0 0

Burmistrza Szepietowa oświadczenia nie ma na stronie już od kilku lat i co redakcja na to? 20:09, 31.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GośćGość

0 0

Wydaje mi się, że nie do tego adresata co potrzeba skierowałeś swoje zapytanie. Są odpowiednie służby np. CBA, które ewentualnie powinny zapytać się dlaczego Pan Burmistrz jak nie ma nic do ukrycia nie upublicznia swoich oświadczeń jak nakazuje ustawa. 08:39, 01.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© kurierwysmaz.pl | Prawa zastrzeżone